Projekt Eurorozprávky

Materská škola Švantnerova, Bratislava, prijala možnosť zapojiť sa do európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo Slovenska a 3. Európskej školy v Bruseli EUROROZPRÁVKY autorky Márie Zuščinovej, pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, mesta Prešov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa bude realizovať pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ.


57 materských škôl zo Slovenska bude spolu s bruselskou školou prezentovať 69 výtvarných rozprávkových projektov. Organizátormi projektu EUROROZPRÁVKY sú PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Sekcia regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Bibiána Šabeková, Odbor školstva, Okresný úrad Prešov a riaditeľky MŠ Bajkalská, MŠ Bernolákova, MŠ Jurkovičova a ZUŠ v Prešove.


Na seminári 1. februára 2016 sme si vylosovali výtvarne spracovať jednu z 12 rozprávok EÚ, ktoré predložila 3. Európska škola v Bruseli, belgickú legendu o Cikajúcom chlapcovi (Manneken Pis).

Odkazy

 Video súhrn k projektu na YouTube

V prvom momente sme sa preľakli, lebo vychovávať deti k nahote sa nám zdalo nevhodné pre deti predškolského veku. Bolo to momentálne prekvapenie. Dnes môžeme potvrdiť, že deti vnímali sochu ako umenie a nahotu ako prirodzenosť človeka.

 

Všetko sa začalo, keď sme sa stretli celý pedagogický kolektív a rozanalyzovali sme si podmienky súťaže. Stanovili sme si postupy a rozdelili úlohy. Prvým krokom bola informovanosť rodičov detí o cieľoch projektu a žiadosť o spoluprácu pri preklade legendy z francúzštiny do angličtiny a slovenčiny, materiálnu pomoc (veľkorozmerné kartóny), spoločná práca s deťmi pri tvorbe obrázkových projektov o Belgicku a návrhy oblečenia pre Manneken Pisa.

 

Do projektu sa zapojili deti a pedagógovia dvoch predškolských, heterogénnych tried. Vytvorili sme si scenár a prvé aktivity zamerali na prípravné práce. Deti tvorili kulisy typických belgických domov, vymýšľali, na čo sa im silueta domu podobá; fontánu pre "cikajúceho chlapca" ozdobenú jarnými kvetmi; maľovali kufor na cestu do Belgicka a kašírovali strigu. Obrázková prezentácia a projekty deti motivovali natoľko, že sa tešili na virtuálnu cestu do Belgicka. Dokonca rodičia jedného chlapca napísali e-mail na riaditeľstvo školy, kedy sa leti?

 

Deti si zbalili oblečenie do ruksakov a kufríkov a v jeden pekný deň sme vyrazili. Rozlíšili sme sa farebnými šiltovkami a cestovali sme do Bruselu. Rozprávali sme sa o tom, akým dopravným prostriedkom sa môžeme dostať do Bruselu, čo všetko si musíme zbalíť, na čo nesmieme zabudnúť pri cestovaní mimo Slovenska. Prišli sme do hlavného mesta Belgicka, Bruselu, kde sme sa pri fontáne cikajúceho chlapca dozvedeli o legende. Deti prekvapila marioneta zlej ženy, ktorá zakliala chlapca. Potešili sa, keď vstúpil do deja dobrý ujo a legenda skončila štastne.

 

Na ulici sme stretli saxsafonistku (kolegyňu), ktorá nás zoznámila so vznikom a históriou saxofónu vynájdený belgickým nástrojárom Adolfom Saxom a pozvala nás na koncert. Deti sa zapojili a imitovali hru na saxofóne vlastnoručne vyrobenými nástrojmi. Po koncerte sme zdramatizovali legendu tak, ako by ju prežili deti.

 

Aký by to bol výlet, keby sme neochutnali tradičné belgické pochutiny hranolky v kornúte. Kornút si deti pripravili a dekoratívne vyzdobili, vyrobili belgické vlajočky, s ktorými si hranolčeky napichovali. Bol to výlet ako sa patrí!

 

Nasledujúci deň deti ilustrovali dej legendy rôznymi výtvarnými technikami. Vyhľadávali dominanty Bruselu v encyklopédiách a na internete. Pokúsili sa zachytiť architektúru budov v konštruktívnych hrách, konštruovali dominanty Bruselu (Atómium, Európsky parlament, Kráľovský palác, Katedrála sv. Michala a iné). Pre Cikajúceho chlapca navrhovali oblečenie, tiež kreslili oblečenie v digitálnom výtvarnom programe RNA. Na interaktívnej tabuli deti nakreslili návrhy magnetiek, ktoré budú súčasťou prezentácie výstavy pre hostí.

Do projektu sa zapojili všetky deti z predškolských tried vlastným výtvarným stvárnením. Z prác pedagógovia vytvorili galériu, na ktorú deti pozvali rodičov, starých rodičov a hostí školy. Súčasťou galérie je digitálna prezentácia fotografií. Po kolektívnej návšteve galérie deti pozvali svojich kamarátov na tradičné pochutiny: wafle a pralinky, ktoré si samé pripravili (recept priložíme do projektu). Hodnotenie projektu deti robili v reportáži, ktorú nahrali na digitálny mikrofón. Všetky aktivity si zachytávali kamerou a fotoaparátom. Výnimočné boli hodnotenia rodičov, ktorí hodnotili poznanie detí o legende a Belgicku na vysokej úrovni.

 

Práve zážitkové učenie a inovatívne formy edukácie motivujú deti k záujmu a vlastnej inciatíve zapojiť sa do aktivít.

 

Tento originálny projekt je prínosom nielen pre slovenské deti, ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve. Sme presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi prinesie radosť nielen deťom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti. Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom, súrodencom a zamestnancom, ktorí pomohli pri príprave a realizácii projektu Eurorozprávky.

Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom, súrodencom a zamestnancom, ktorí pomohli pri príprave a realizácii projektu Eurorozprávky.

 

Rodičia detí:

 
 • Miro Perďoch - preklad, prezentácia
 • Michaela Hajduková – preklad AJ
 • Michaela Vališová – preklad FJ
 • Ingrid Zoubiri – preklad FJ
 • AhmedZoubiri – preklad FJ
 • Slávka Toporová - oblečenie pre "cikajúceho chlapca"
 • Zuzana Skovajsová - oblečenie pre "cikajúceho chlapca"
 • Zuzana Dubovská - oblečenie pre "cikajúceho chlapca"
 • Martin Topor - veľkorozmerné kartóny
 • Juraj Káčer - veľkorozmerné kartóny
 • Marek Tomášek - fotoprezentácia
 • Radoslav Buriánek - fotoprezentácia
 

Zamestnanci:

 
 • LynkaFintorová – učiteľka, fotodokumentácia, prezentácia pre rodičov
 • Janka Jakubová – učiteľka, koncert na saxofóne
 • Vierka Ambrušová – výstava pre rodičov
 • pani kuchárky – príprava pochutín
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.