Krúžková činnosť

Rozvíjanie komunikačných zručností


V spolupráci s OZ Lingua- vzdelanie a kultúra, Alexyho 22, 841 02 Bratislava realizujeme v materskej škole aktivitu zameranú na rozvíjanie reči pod názvom Rozvíjanie komunikačných zručností. Prebiehať bude v priestoroch materskej školy počas celého školského roka pravidelne 1-krát týždenne (v stanovený deň) v trvaní 30  minút v malých skupinkách (cca 2 deti).


 


Zameraná bude na nasledovné oblasti: 


Podmienkou zaradenia dieťaťa na Rozvíjanie komunikačných zručností je vyplnenie a podpísanie Prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa. Mesačný poplatok je 35,- Eur.


 


V prípade akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať:


 


Lingua- vzdelanie a kultúra, oz


PhDr. Monika Uzsák Šuminová (logopéd)              


Mobil: +421 905 640 971                                        


Mail: lingua.vzdelanieakultura@gmail.com                       


 


 


 

Odkazy

FLORBALOVÉ ZRUČNOSTI – florbalový krúžok vo Vašej materskej škole

V spolupráci s OZ Športový klub FbO Florpédo Bratislava realizujeme v MŠ Švantnerova športovú florbalovú aktivitu zameranú na rozvíjanie florbalových zručností pod názvom „FLORBALOVÉ ZRUČNOSTI".

Prebiehať bude v priestoroch exteriérového športového ihriska materskej školy počas celého školského roka (október až máj) pravidelne každý utorok v danom mesiaci v trvaní 60 minút (maximálne 20 deti) od 15:00 do 16:00 hod. (prispôsobených 60 minút skupine).

Vekové kategórie pre účasť:

Florbalový krúžok - Florbalové zručnosti MŠ 1. - 4. ročník;

TRÉNINGY IBA PRE DETI MŠ ŠVANTNEROVA

Miesto konania:

MŠ Švantnerova 1, 841 01 Bratislava IV (exteriér: športové ihrisko).

Obdobie:

október, marec, apríl, máj (počas mesiacov september, november, december, január, február, jún, júl, august netrénujeme).

Deň a čas:

utorok od 15:00 do 16:00 hod. Zraz v MŠ. (1. - 4. ročník).

Začiatok krúžkovej činnosti:

prvý októbrový týždeň (03.10.2023).

Je potrebné si priniesť:

športové oblečenie podľa aktuálneho počasia, športovú obuv, pitie (čistá voda) a uterák (ak potrebuje), florbalky na krúžkovú činnosť zapožičiavame.

Preberanie a vyzdvihnutie detí:

deti vyzdvihne a odovzdá osobne tréner pedagogickým zamestnancom v MŠ Švantnerova.

Komunikácia s rodičmi detí:

pred a počas krúžkovej činnosti sa rodičia nezdržiavajú v priestoroch MŠ, umožníte trénerom kľudnejšiu a pohodlnejšiu prácu s Vašimi deťmi. V prípade potrebnej komunikácie medzi trénerom a rodičom, alebo naopak, možnosť vždy po tréningovom procese (potrebné sa vopred dohodnúť telefonicky), t.j. medzi 16:00 – 16:15 hod. (exteriér: športové ihrisko MŠ).

Ospravedlnenie:

absenciu prosím hláste trénerovi dopredu (email), aby mal o deťoch prehľad a mohol si dopredu pripraviť lepšiu predstavu o podobe krúžku.

Tréner:

Mgr. Miroslav Kunštek

  1. kvalifikačný stupeň so športovou špecializáciou florbal, trénerská licencia C

tel.: +421 948 914 002,

e-mail: miroslav.kunstek@florpedo.sk 

Florbalové zrkadielko:

každé dieťa dostáva florbalové zrkadielko, deti zbierajú za každú absolvovanú krúžkovú činnosť pečiatky, ktoré zahŕňajú celkové zvládnutie krúžkovej činnosti, ktorá je spojená so správaním detí. Pečiatky: modrá florbalová loptička - VÝBORNE (zvládnutie krúžkovej činnosti, správanie) / červená píšťalka - NEDOSTATOČNÉ (zvládnutie krúžkovej činnosti, správanie). Ak uvidíte vo florbalovom zrkadielku (ak si zrkadielko dieťa nezabudne) viac ako tri červené florbalové píšťalky, pristupujeme k ukončeniu pôsobenia dieťaťa na krúžkovej florbalovej činnosti v MŠ Švantnerova, aktuálny školský rok.

Kópia preukaz poistenca:

kópiu preukazu poistenca potrebujeme mať k dispozícii v prípade úrazu.

Prihlásenie sa:

ak ste sa rozhodli Vaše dieťa prihlásiť na krúžkovú florbalovú činnosť v MŠ Švantnerova (možnosť prihlásiť počas celého aktuálneho šk. roka), môžete tak učiniť vyplnením „PRIHLÁŠKY“ (môže obsahovať aj iné dôležité dokumenty), ktorú vyplnenú a podpísanú posielate elektronicky na emailovú adresu florpedo@florpedo.sk.

Mesačné poplatky:

mesačný poplatok vo výške 25,00 € potrebné uhradiť vždy do 10. kalendárneho dňa v danom mesiaci (za aktuálny mesiac) na č. ú.: SK87 0900 0000 0006 3004 5350 (do poznámky uviesť Meno a Priezvisko dieťaťa).

Odhlásenie sa:

ak ste sa rozhodli dieťa z krúžkovej florbalovej činnosti v MŠ Švantnerova odhlásiť, môžete tak učiniť vyplnením „ODHLÁŠKY“ (môže obsahovať aj iné dôležité dokumenty), ktorú vyplnenú a podpísanú posielate elektronicky na emailovú adresu florpedo@florpedo.sk.

  mss-prihlaska-sk-fbo.pdf  (Prihláška_Florbal) 

BiLingvi - krúžok angličtiny vo Vašej materskej škôlke

Krúžok angličtiny bude prebiehať v priestoroch materskej škôlky. Vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút sa budú konať jedenkrát do týždňa (v stanovený deň). Kurz obsahuje 25 vyučovacích hodín (cca od októbra do mája).

Výučbu zabezpečuje špeciálne vyškolená lektorka. Hodiny prebiehajú v angličtine, slovenčina sa na hodinách nepoužíva, detičky sa učia hravou formou, pomocou rôznych hier, pesničiek, pohybových aktivít. Poskytujeme 3 po sebe nadväzujúce kurzy - začiatočník, mierne pokročilý a pokročiý.

Za kurz sa uhrádza prevodom na bankový účet. Po registrácii do kurzu (vyplnení prihlášky) obdržíte údaje k platbe (čislo účtu a VS) na vašu emailovú adresu.

Cena: 130 eur /cena je rozdelená na dve splátky po 65 eur/

Zriaďovateľ: Creative Kids o.z., zodpovedná osoba Edita Bičanová Nagyová

Hľadáte zábavnú a hravú angličtinu pre vaše dieťa? Tak neváhajte a prihláste ho k nám na krúžok angličtiny, ktorý prebieha v poobedných hodinách priamo vo vašej škôlke. Okrem toho, že sa deti veľa naučia, zažijú kopec zábavy a smiechu. Vyškolení mladí lektori vtiahnu deti do učenia sa cudzieho jazyka hravou a nenútenou formou. Úplne prirodzeným spôsobom, tak ako sa učili svoj materinský jazyk, sa na nich nalepia nielen nové anglické slovíčka, ale aj celé vetičky. Okrem toho si doma budú určite pospevovať aj anglické pesničky, ktoré sú súčasťou výuky.

 

Výhody kurzu:

- hravá a zábavná forma

- zoznámenie sa s cudzím jazykom

- ľahšie učenie sa jazyka ďalej v škole

- vyškolení lektori a licencovaná metóda

- žiadna slovenčina - používame princíp reči tela, aby deti dokázali pochopiť lektora od prvej chvíle

Čo zahŕňa kurz:

- garantovaných 26 vyučovacích hodín (45 minútových), ktoré prebiehajú 1-krát do týždňa priamo v škôlke (presný čas bude dohodnutý na základe počtu skupín)

- pracovný zošit

- zhrnutie učiva a link na pesničky a texty piesní, ktorým sa deti v rámci kurzu venujú

Ak vás to zaujalo a chcete s našou jazykovkou BiLingvi vyskúšať kurz angličtiny vo vašej škôlke, tak už stačí iba vyplniť prihlášku a môžeme ísť nato :-)

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na www.anglictinapredeti.sk v sekcii výber kurzu alebo priamo cez link: https://anglictinapredeti.sk/?course_id=2237&schedule_id=21748&place_id=615_0

 Zriaďovateľ: Creative Kids o.z., zodpovedná osoba Edita Bičanová Nagyová

Komunikácia emailom: nikol@bilingvi.sk 

BABYDANCE – tanečný krúžok vo Vašej materskej škole

 

  • Výučbu zabezpečuje profesionálne vyškolená lektorka s praxou v ZUŠ, tanečných štúdiách, so vzťahom k malým deťom.
  • Krúžok sa zameriava na všeobecnú tanečnú prípravu – základné držanie tela, pohybové hry so spevom, rytmické využitie tanečných hier. Deti sa zoznámia s viacerými tanečnými štýlmi: modreným, ľudovým, klasickým, latino. Nacvičujú malé choreografie a tančeky. Metodika prebieha podľa metodiky, ktorú využíva ZŠU v prípravných ročníkoch, krúžok je vhodný už od 2 rokov.
  • Pracujeme aj s pomôckami proti plochým nôžkam, cvičíme cviky z detskej jogy.
  • Lekcia trvá 35-45 minút, cena jednej lekcie je 4,-€, predplácate si 6 lekcií dopredu - 24,-€, platba funguje ako permanentka – platíte len za lekciu, ktorú dieťa absolvovalo.
  • Pri prerušení výučby, napr. kvôli covid opatreniam sa platba nevracia, po ukončení obmedzení sa pokračuje, kde sme prestali.

Zriaďovateľ: Mgr.art  Eva Minárová

                    e-mail evababydance@gmail.com 

                    tel. č. 0904 379 139

                    Fcb  Babydance Občianske Združenie

                    IBAN  SK3709000000005077821491

  mss-prihlaska-na-tanecnu.jpg  (Prihláška na tanečnú) 
  mss-1-oktober-2.doc  (Plán október) 
  mss-2-november.doc  (Plán november) 
  mss-3-december-1.doc  (plán december) 
  mss-4-januar-1.doc  (plán január) 
  mss-5-februar.doc  (plán február) 
  mss-6-marec-1.doc  (plán marec) 
  mss-7-april-3.doc  (plán apríl) 
  mss-8-maj-1.doc  (plán máj) 

Súbory na stiahnutie

  mss-plan-cinnosti-rozvijani-komunikacnych-zrucnosti.doc (Plán rozvíjania komunikačných schopností)
  mss-prihlaska-logopedia.pdf (Prihláška na logopédiu)
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.