Krúžková činnosť

Rozvíjanie komunikačných zručností


V spolupráci s OZ Lingua- vzdelanie a kultúra, Alexyho 22, 841 02 Bratislava realizujeme v materskej škole aktivitu zameranú na rozvíjanie reči pod názvom Rozvíjanie komunikačných zručností. Prebiehať bude v priestoroch materskej školy počas celého školského roka pravidelne 1-krát týždenne (v stanovený deň) v trvaní 30  minút v malých skupinkách (cca 2 deti).


Zameraná bude na nasledovné oblasti:Podmienkou zaradenia dieťaťa na Rozvíjanie komunikačných zručností je vyplnenie a podpísanie Prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa. Mesačný poplatok je 32,- Eur.


V prípade akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať:


Lingua- vzdelanie a kultúra, oz


PhDr. Monika Uzsák Šuminová (logopéd)              


Mobil: +421 905 640 971                                         


Mail: lingua.vzdelanieakultura@gmail.com   


 


 

FLORBALOVÉ ZRUČNOSTI – florbalový krúžok vo Vašej materskej škole

V spolupráci s OZ Športový klub FbO Florpédo Bratislava realizujeme v MŠ Švantnerova športovú florbalovú aktivitu zameranú na rozvíjanie florbalových zručností pod názvom „FLORBALOVÉ ZRUČNOSTI".

Prebiehať bude v priestoroch exteriérového športového ihriska materskej školy počas celého školského roka (október až máj) pravidelne každý utorok v danom mesiaci v trvaní 60 minút (maximálne 20 deti) od 15:00 do 16:00 hod. (prispôsobených 60 minút skupine).

Florbalové zručnosti budú zamerané na nasledovné oblasti:
- zoznamovanie sa s florbalom,
- rozvíjať a podporovať radosť z hry.

Podmienkou zaradenia dieťaťa MŠ Švantnerova na krúžkovú činnosť - florbalové zručnosti je vyplnenie a podpísanie prihlášky, podmienok ŠK FbO zákonným zástupcom dieťaťa. Mesačný poplatok je 25 €, uhrádza sa vopred na účet ŠK FbO: SK87 0900 0000 0006 3004 5350 (do poznámky uviesť Meno a Priezvisko dieťaťa). Vyplnené a podpísané prihlášky posielajte elektronicky na e-mailovú adresu: miroslav.kunstek@florpedo.sk .

Florbalové zručnosti:
- každý utorok v mesiaci (október až máj);
- počas nepriaznivého počasia, alebo choroby trénera sa krúžková činnosť ruší (informácia o zrušení príde e-mailom v pondelok pred krúžkom);
- kvôli zrušeniu krúžkovej činnosti sa uhradený poplatok prenáša na nasledujúci mesiac (poplatok vo výške 6,25 € jeden zrušený krúžok);
- v prípade absencie dieťaťa z rôznych dôvodov sa uhradený poplatok neprenáša.

COVID:
- riadime sa COVID AUTOMATOM;
- COVID AUTOMAT schválený Vládou SR;
- počas COVID opatreniam sa krúžková činnosť preruší (informácia o prerušení príde e-mailom);
- kvôli prerušeniu krúžkovej činnosti sa uhradený poplatok prenáša na nasledujúci mesiac (poplatok vo výške 6,25 € jeden prerušený krúžok).

Čo je potrebné si priniesť na Florbalové zručnosti:
- športové oblečenie podľa aktuálneho počasia, športovú obuv, pitie (čistá voda) a uterák;
- florbalky na krúžkovú činnosť zapožičiavame.

Florbalové zručnosti:
- pred a počas krúžkovej činnosti sa rodičia nezdržiavajú v priestoroch MŠ, umožníte trénerom kľudnejšiu a pohodlnejšiu prácu s Vašimi deťmi;
- v prípade potrebnej komunikácie medzi trénerom a rodičom, alebo naopak, možnosť vždy po ukončení krúžkovej činnosti.

Tréner: Mgr. Miroslav Kunštek
I. kvalifikačný stupeň so športovou špecializáciou florbal
Trénerská licencia C
tel.: +421 948 914 002
e-mail: miroslav.kunstek@florpedo.sk
web: www.florpedo.sk

BiLingvi - krúžok angličtiny vo Vašej materskej škôlke

Krúžok angličtiny bude prebiehať v priestoroch materskej škôlky. Vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút sa budú konať jedenkrát do týždňa (v stanovený deň). Kurz obsahuje 25 vyučovacích hodín (cca od októbra do mája).

Výučbu zabezpečuje špeciálne vyškolená lektorka. Hodiny prebiehajú v angličtine, slovenčina sa na hodinách nepoužíva, detičky sa učia hravou formou, pomocou rôznych hier, pesničiek, pohybových aktivít. Poskytujeme 3 po sebe nadväzujúce kurzy - začiatočník, mierne pokročilý a pokročiý.

Za kurz sa uhrádza prevodom na bankový účet. Po registrácii do kurzu (vyplnení prihlášky) obdržíte údaje k platbe (čislo účtu a VS) na vašu emailovú adresu. Celková suma za kurz je 130 eur. Cenu je možné rozdeliť na dve splátky. 

1.splátka 70 eur - pokrýva 10 vyučovacích hodín (40 eur) + registráciu do kurzu 20 eur +  nájomné 10 eur

2.splátka 60 eur - pokrýva 15 vyučovacích hodín

Cena na jednu vyučovaciu hodinu (45 minút) je 4 eurá.

V prípade prerušenia výuky kvôli covid opatreniam bude výuka realizovaná online formou (na základe dohody s rodičmi).

Zriaďovateľ: Creative Kids o.z., zodpovedná osoba Edita Bičanová Nagyová

Komunikácia emailom: nikol@bilingvi.sk

Prihláška: https://forms.gle/8fqJ5LVruyz6Y2MM9

BABYDANCE – tanečný krúžok vo Vašej materskej škole

 

  • Výučbu zabezpečuje profesionálne vyškolená lektorka s praxou v ZUŠ, tanečných štúdiách, so vzťahom k malým deťom.
  • Krúžok sa zameriava na všeobecnú tanečnú prípravu – základné držanie tela, pohybové hry so spevom, rytmické využitie tanečných hier. Deti sa zoznámia s viacerými tanečnými štýlmi: modreným, ľudovým, klasickým, latino. Nacvičujú malé choreografie a tančeky. Metodika prebieha podľa metodiky, ktorú využíva ZŠU v prípravných ročníkoch, krúžok je vhodný už od 2 rokov.
  • Pracujeme aj s pomôckami proti plochým nôžkam, cvičíme cviky z detskej jogy.
  • Lekcia trvá 35-45 minút, cena jednej lekcie je 4,-€, predplácate si 6 lekcií dopredu - 24,-€, platba funguje ako permanentka – platíte len za lekciu, ktorú dieťa absolvovalo.
  • Pri prerušení výučby, napr. kvôli covid opatreniam sa platba nevracia, po ukončení obmedzení sa pokračuje, kde sme prestali.

Zriaďovateľ: Mgr.art  Eva Minárová

                    e-mail evababydance@gmail.com 

                    tel. č. 0904 379 139

                    Fcb  Babydance Občianske Združenie

                    IBAN  SK3709000000005077821491

  mss-prihlaska-na-tanecnu.jpg  (Prihláška na tanečnú) 
  mss-1-oktober-2.doc  (Plán október) 
  mss-2-november.doc  (Plán november) 
  mss-3-december-1.doc  (plán december) 
  mss-4-januar-1.doc  (plán január) 
  mss-5-februar.doc  (plán február) 
  mss-6-marec-1.doc  (plán marec) 
  mss-7-april-3.doc  (plán apríl) 
  mss-8-maj-1.doc  (plán máj) 

Súbory na stiahnutie

  mss-plan-cinnosti-rozvijani-komunikacnych-zrucnosti.doc (Plán rozvíjania komunikačných schopností)
  mss-prihlaska-na-rozvok-komunikacnych-schopnosti.pdf (Prihláška na rozvíjanie komunikačných schopností)
copyright © 2007-2023 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.