50 rokov s MŠ Švantnerova

Za 50 rokov bránami našej materskej školy prešlo viac ako 4500 detí. Staralo sa o ne 58 pedagógov, 34 upratovačiek, 22 kuchárok a zopár školníčiek a jeden školník. 


Materskú školu riadili 4 riaditeľky


V rokoch 1973 – 1986 (13 rokov)  pani Mária Štubňová, ktorá zomrela 2018


1986 – 1990  (4 roky) pani Cecília Glozneková


1990 – 1998  (8 rokov)  pani Alena Kyselová       


1998  ... (25 rokov tohoroku)   Gabika Strýčková


MŠ pri jej vybudovaní bola na ulici Kudlákova, v 80-tich rokoch sa ulica premenovala na Švantnerova.


V roku 1973 tu bol založený spevácko-tanečný súbor detí Meduška, ktorý založila pani Oľga Filáková, reprezentovala ním nielen MŠ ale aj celý obvod. Z tohoto obdobia je menej informácií, možno preto, lebo sa fotilo menej a kroniky sú neúplné. Určite spomienky má každý zamestnanec alebo absolvent v srdci.

Fotoalbum

  Zobraziť všetky fotky

Odkazy

  50 rokov s MS Švantnerova na facebooku

Bilancia riaditeľky Gabiky Strýčkovej za posledných 25 rokov

V roku 1998 sa MŠ Švantnerova stala mojim druhým domovom (pri elektronickom ščítaní obyvateľov som do kolonky ulica bydliska, omylom napísala Švantnerova J).

 

Začiatky riaditeľky boli pre mňa náročné, lebo som v roku 1999 končila vysokú školu Pedagogickú UK, ktorú som robila popri zamestnaní a bola som jedna z najmladších v kolektíve.

 

V roku 2004 k nám zavítala štátna školská inšpekcia na komplexnú inšpekciu. Svoju odbornosť sme s celým tímom, obhájili na výbornú.

 

V roku 2007 sme začali prvú digitalizáciu v našej MŠ krúžkom Počítač je náš kamarát v spolupráci so ZŠ Sokolíkova. Spolupráca so susednou ZŠ Sokolíkova je nepretržitá a vždy aktuálna.

 

Neskôr, v roku 2009 sme sa zapojili do Národného projektu Ministerstva školstva SR, v ktorom sme naše skúsenosti odovzdávali pedagógom na celom Slovensku.

 

V roku 2011 som spracovala projekt Chráňme si planétu Zem  a zaslala na portál Moderného učiteľa. Ani som netušila, že zaslaním sa prihlasujem do súťaže. Po vyhlásení výsledkov v  Microsofte nasledoval postup do európskeho kola v Lisabone. Ďakujem Vám, ktorí ste mi vtedy pomohli s prípravami na reprezentáciu materskej školy v zahraničí. Úvodným videom aktivít, prekladmi všetkých materiálov, úžasnými maľbami na hodváb, ktoré slúžili ako dekorácia a darček pre členov medzinárodnej konferencie. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť environmentálnu tému deťom a využiť odpadový materiál v edukácii. Táto téma je nám natoľko blízka, že je našou profiláciou a deti a rodičov vedieme k recyklácii potravinového a komunálneho odpadu, čím ovplyvňujeme orientáciu dieťaťa smerom k environmenálnemu uvedomelému a udržateľnému spôsobu života.

 

Na náklade skúseností s digitalizáciou v MŠ sme spolupracovali s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a  stali sme sa súčasťou overovania nejedného digitálneho softvéru pre deti: Veselá lienka, Šašo Tomáš, Cestičky, Cirkus šaša Tomáša. Vidím v digitálnych technológiách inovatívne prostriedky, ktoré deťom atraktívne rozšíria poznatkový svet, naučia ich aplikovať vedomosti, pokusom, omylom riešiť algoritmy a mali by byť integrálnou súčasťou edukácie. Na základe metodických skúseností som spoluautorsky publikovala pre Edulab: Škôlku hrou, pre MPC: Implementáciu diagitálnych technológií do edukácie v materskej škole, pre zborník vedeckej konferencie: Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania, pre štúdiu UNESCO: Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, školiaci študijný materiál pre MPC: Implementácia digitálnych technológií v MŠ, Využívanie informačných technológií aplikovaných v matematických predstavách.

 

Materská škola Švantnerova bola vždy otvorená verejnosti, čoho dôkazom je zrealizovaných množstvo metodických dní pre pedagógov a otvorených hodín pre rodičov k témam: finančná a predčitateľská gramotnosť, environmentálna (Chráňme si planétu Zem), regionálna (Naša Dúbravka), historická téma (Cyril a Metod), geografická (Ako Maťko a Kubko spoznávali Slovensko) a iné.

 

Spoluprácu medzi deťmi, rodičmi a kolektívom zastrešuje od roku 2005 Združenie rodičov pri MŠ Švantnerova. Za takmer 20 ročné obdobie sme spoločnými silami zorganizovali množstvo úžasných aktivít pre deti a pritom sme zažili neopakovateľné chvíle. Spomeniem brigády, pri revitalizácii školského dvora, budovaní altánku a loptového ihriska, grilovačky, gulášpárty, kultúrne akadémie, športové dni... Zastrešili množstvo projektov: napr. Ako sa dostali dážďovky do MŠ (kompostovanie bioodpadu vo vermikompostéry), Cibuľka nie je iba na jedenie (zakladanie vyvýšených záhonov, výsadba cibuľovín), Škôlka baví škôlku, Na kolesách do škôlky, Učebňa v prírode (budovanie altánku), Aby nám slniečko neuškodilo (revitalizácia pieskoviska, krycia plachta), Skáče lopta vysoko (loptové ihrisko), Zem sa smeje kvetmi (výsadba kvetov), Všetci sme rovnakí a predsa iní (multikultúra v MŠ, krajiny sveta), Z rozprávky do rozprávky (tradičné rozprávky). Ďakujem vám bývalí aj terajší rodičia.

 

Jedným mega projektom bol projekt EUROROZPRÁVKY, do ktorého sme sa zapojili a dostali sme sa s ním až za hranice Slovenska, do Belgicka. Viacero materských škôl zo Slovenska sme si losovaním vybrali typické rozprávky z tej, ktorej európskej krajiny. Ja som si vylosovala belgickú rozprávku/povesť o Cikajúcom chlapcovi. Cieľom projektu bolo oboznámiť deti nielen s príbehom, ale aj krajinou, odkiaľ rozprávka pochádza a výtvarne ho stvárniť. Tento projekt nás dostal v roku 2016 do Európskeho parlamentu, kde som ho bola prezentovať.

 

Snáď už 4 ročné deti vedeli v tomto roku „všetko“ o Belgicku, lebo sme maľovali domy, vlajku, skladali budovy z Bruselu, ochutnávali čokoládu, piekli vafle a počúvali tóny saxofónu (vedeli ste, že je vyrobený v Belgicku), ktorý nám priblížila pani učiteľka Janka Strapcová

 

Našich aktivít, ktoré robíme s láskou pre naše deti je ďaleko viac. Prezentujeme ich našej webovej stránke, fcb, ktoré založil a vždy mi ochotne pomohol pán Perďoch.

 

Galériu fotografií z jednotlivých aktivít vás pozývam pozrieť si vo fotoknihe alebo vo videoprezentácii, ktorú pripravujeme k 50. výročiu MŠ Švantnerova a bude zverejnená na webovej stránke MŠ.

 

Pandémia nás počas dvoch rokov 2020 a 2022 spomalila a hlavne obmedzila v organizovaní kolektívnych aktivít. Veríme, rozbeh v tomto školskom roku bude prelomovým a pripravíme deťom veľa zaujímavých aktivít a činností v ďalších rokoch.

 

Milé pani učiteľky,

 

Každá chvíľa je príležitosť učiť naše deti niečo nové …. (B.Franklin)

 

Ďakujem vám za rovnaké cítenie a lásku, s ktorou robíme našu prácu. Za spoluprácu a odbornosť, ktorú stále vylepšujeme a vzdelávajme sa. Práve v predškolskom veku, deti absorbujú najviac vedomostí a poznatkov a my sme tie, ktoré im to sprostredkujeme. Učme novými metódami a formami, aby mali deti možnosť dozvedieť sa viac.

 

Ďakujem aj pani upratovačkám, za to, že učíme deti spoločne vážiť si prácu. Vôňa materskej školy nám zostáva na celý život. Poriadku sa niektoré deti naučia práve v škôlke. Spoločné výzdoby nás určite spájajú.

 

Tu mi nedá spomenúť si na veľkú parťáčku Vierku Ambrušovú, ktorá žila srdcom, dušou a citom pre čistotu a estetiku v materskej škole. Dnes sa na nás pozerá už zhora :-(.

 

Najdôležitejšou súčasťou materskej školy pre deti sú aj pani kuchárky, pretože nikdy nezabudnú na najobľúbenejšie jedlo prípadne jedlo, ktoré už nikdy nebudú jesť.

 

Všetkým Vám ďakujem za to, že ste sa svojimi silami pričinili o výchovu a vzdelanie našich detí a  boli a ste súčasťou môjho života.

 

Gabika Strýčková

copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.