O nás

Naša materská škola

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, aj mladším deťom, ak to kapacita MŠ dovoľuje a deti spĺňajú hygienické požiadavky, deťom s odloženou školskou dochádzkou, deťom telesne a duševne zdravým. Výnimku môžu tvoriť ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania.
V náväznosti na zameranie materskej školy v minulých školských rokoch na upevňovanie a rozvíjanie fyzického a psychického zdravia detí, na demokratizáciu výchovy a vzdelávania, na rešpektovanie práv dieťaťa, v tomto školskom roku bude materská škola zameraná na implementáciu digitálnych technológií do edukácie detí predškolského veku.
MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6:30 - 17:00 hod. Prevádzka je prerokovaná rodičmi na prvom rodičovskom združení, radou školy a odsúhlasuje ju Miestny úrad Mestská časť Bratislava Dúbravka, Žatevná ul. č. 2, Bratislava.
Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka, alebo pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia i v priebehu školského roka.

Priestory materskej školy

Objekt materskej školy tvorí školský areál, ktorý pozostáva z budovy a školského dvora. Rozloha školského areálu je 3.303 m². Budovu MŠ tvorí prízemie a prvé poschodie. V prednej časti budovy sú miestnosti určené pre pobyt detí, v zadnej časti budovy sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, sklady čistiacich potrieb. Na prízemí budovy je sklad a škrabka, knižnica, kancelária riaditeľky, sklad učebných pomôcok, sociálne zariadenie pre zamestnancov. Materská škola má samostatnú jedáleň (na poschodí), stravovanie detí sa uskutočňuje na zmeny. Pre pobyt vonku slúži školská záhrada.
I. trieda (na poschodí vľavo)
II. trieda (na poschodí vpravo)
IV.B trieda (na prízemí vľavo)
IV.A trieda (na prízemí vpravo)
Jedálne & Kuchyňa
Sociálne zariadenia
Školská záhrada
Ostatné priestory

Náš kolektív

Lenka Hudeková
Učiteľka 1. trieda
Mgr. Eva Holišová
Triedna učiteľka 1. trieda
Ing. Andrea Tinková
Triedna učiteľka 2. trieda
Ing. Jozefína Bačová
Učiteľka 2. trieda
Adriana Fialová
Triedna učiteľka 4.A trieda
Mgr. Martina Sklenicová
Triedna učiteľka 4.B trieda
PaedDr. Gabriela Strýčková
Riaditeľka 4.A trieda
Mgr. Zuzana Krajčírová
Učiteľka 4.B trieda
Emília Štefeková
Vedúca školskej jedálne 
Tomáš Danihel
Školník 
Zdenka Majera
Upratovačka 
Zuzana Kučerová
Upratovačka 
Božena Poprocká
Hlavná kuchárka 
Barbora Slezáková
Pomocná kuchárka 
Lucia Kurinová
Pomocná kuchárka 

Konzultačné hodiny

1. trieda

Triedna učiteľka:
Mgr. Eva Holišová
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:00 - 13:00

2. trieda

Triedna učiteľka:
Ing. Andrea Tinková
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:00 - 13:00

4.A trieda

Triedna učiteľka:
Adriana Fialová
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:00 - 13:00

4.B trieda

Triedna učiteľka:
Mgr. Martina Sklenicová
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:00 - 13:00

Školská jedáleň

Vedúca ŠJ:
Emília Štefeková
Konzultačné hodiny: každý tretí deň 7:00 - 8:00 (zverejnené na oznamovacej tabuli v MŠ)
dohoda termínu mailom: sjsvantnerova@dubravka.sk

Riaditeľka

Riaditeľka MŠ:
PaedDr. Gabriela Strýčková
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:00 - 13:00
pondelok 16:00 - 17:00
prípadne po dohode, email: mssvantnerova@dubravka.sk
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.