Projekt Na kolesách do škôlky

Materská škola Švantnerova 1, Bratislava získala grant


z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Projekt: Na kolesách do škôlky


Projektom budeme rozvíjať schopnosti detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy a hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti. Budú nadobúdať, ovládať, vykonávať v praxi zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Budú si rozvíjať fantáziu a tvorivosť v trojrozmernom stavaní dopravného prostriedku na kolesách.

Aktivity

 • Policajti v MŠ: beseda s príslušníkom dopravnej polície o dodržiavaní a praktickom uplatňovaní základných pravidiel bezpečnosti pri chôdzi.
 • Dopravné ihrisko v MŠ: v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať zásady bezpečnostného správania pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle so získaním detského vodičáka. Vytvoriť a poskytnúť možnosť pravidelného a bezpečného pohybu detí na rôznych druhoch dopravných prostriedkoch pre deti predškolského veku, využiť reflexné vesty a pásky a tak motivovať deti k tomu, aby mali snahu a zodpovednosť byť videný na ceste.
 • Zábavná súťaž Na kolesách do škôlky: prostredníctvom pohybových aktivít prispievať k zdravému vývoju detí a rozvoju psychomotorických kompetencií.
 • Výtvarná súťaž: aktívne zapojiť deti a rodičov do tvorby trojrozmerných dopravných prostriedkov a ich výstavka

Spoločne s rodičmi inovatívnou formou naučíme deti základným dopravným a bezpečnostným pravidlám:

 • Rozvíjanie schopnosti detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti.
 • Nadobúdanie/získavanie poznatkov o funkciách dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Monitorovanie rešpektovanie/dodržiavania pravidiel cestnej premávky pri chôdzi, či jazde na bicykli, kolobežke, korčuliach.
 • Nadobúdanie, ovládanie, vykonávanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke.
 • Objavovanie, nachádzanie funkčnosti technických zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, napríklad svetelných signalizačných zariadení.
 • Konfrontovanie príkladov z virtuálnych a reálnych dopravných situácií.
 • Zvládanie, ovládanie, vykonávanie taktických prvkov chôdze a jazdy v cestnej premávke.
 • Zvládanie vykonávanie údržby napr. kolobežky, bicykla, trojkolky monitorovanie stavu bŕzd, zvončeka pneumatík odstránenie nečistôt, vhodné odloženie).
 • Nadobúdanie poznatkov o význame technického stavu a údržby dopravných prostriedkov pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a v praktických činnostiach.
 • Nadobúdanie/získavanie poznatkov o význame a úlohe integrovaného záchranného systému – linka 112 (hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia).
 • Nadobúdanie/získavanie poznatkov a elementárnych spôsobilostí súvisiacich so zásadami správania sa a poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej osobe.
 • Pochopenie významu bezpečného správania sa a postojov prostredí cestnej dopravy.
 • Rozvíjanie myslenia pre rýchle a správne rozhodovanie sa.
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.