Projekt Škôlka baví škôlku

Materská škola Švantnerova 1, Bratislava získala grant od Bratislavského samosprávneho kraja na dobudovanie altánku elektrinou a bleskozvodom. Chceme stihnúť výkopové práce ešte pred jesennými dažďami.


Projekt bol schválený na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov, najmä na podporu: 

Občianske združenie rodičov pri Materskej školy Švantnerova 1, Bratislava, sa spolu s pedagogickými pracovníkmi materskej školy podieľa na riešení výchovno-vzdelávacích a prevádzkových aktivít (otvorené hodiny, metodické dni, témy pre rodičov, skríningy, stretnutia rodičov), dbá o kvalitné zlepšenie prostredia detí (brigády, projekty, sponzoring) napomáha rozvoju záujmových aktivít detí a rodičov v MŠ (krúžky, akadémie, besiedky, športové olympiády, tematické tvorivé dielne, výstavy, súťaže, divadlá). V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Dúbravka, zriaďovateľom MŠ pomáhajú formou dotácií, grantov a 2% z daní spolufinancovať inovatívne aktivity pre deti.

Projekt Škôlka baví škôlku

Dobudovaním altánku by sme chceli zvýšiť kvalitu učebne. Chceli by sme oddeliť verejné komunikácie od altánku omriežkovaním dvoch stien, priviesť elektrinu a osvetlenie, na plechovú strechu priviesť bleskozvod, dovybaviť altánok dreveným sedením. Výsledkom projektu bude náučno-relaxačné prostredie, v ktorom zážitkovým učením získajú deti nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti o ochrane životného prostredia.

 

Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Je to tiež významné miesto oddychu a relaxu, vhodné pre edukačné aktivity a spoločné činnosti detí s rodičmi.

 

Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde deti získajú nielen bezpečné miesto pre svoje hry, pohybové aktivity, ale aj vďaka novým prvkom v záhrade prehĺbia svoj vzťah k životnému prostrediu. V spolupráci s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami, deťmi a ich rodičmi chceme revitalizovať a zatraktívniť areál MŠ vyrovnaním a zatrávnením prístrešku, novými prvkami (mriežkou) a záhradným nábytkom v altánku. Využijeme pri tom slovenské zdroje a dodávateľov, ako aj rady odborníkov, ktorí majú skúsenosti s podobnými projektmi.

Ciele projektu

  • Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského veku.
  • Zorganizovať pre deti z regiónu Dúbravky zábavnú, kultúrnu aktivitu Škôlka baví škôlku

Aktivity

 
  • Organizovať počas projektu podľa potreby brigády, kde rodičia, starí rodičia detí, pedagógovia a dobrovoľníci spoločne uskutočnia terénne úpravy a nátery záhradných komponentov.
  • Umiestnenie predeľovacej mriežky v prístrešku v altánku rešpektujúce a spĺňajúce bezpečnostné normy. Doplnenie učebne v prírode prípojkou elektrickej energie, blezkozvodom a záhradným dreveným nábytkom od slovenských dodávateľov.
  • Realizácia úloh z projektu "Učebňa v prírode".
  • Pravidelný pobyt vonku v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách určeným režimom dňa v MŠ.
  • Organizovanie vystúpení a akadémií pre rodičovskú verejnosť v exteriéri počas školského roka (Vianočné trhy, Rozlúčka s predškolákmi).
  • Uskutočňovanie edukačných aktivít s enviromentálnym zameraním v prístrešku na školskom dvore pozorvanie prírodnín, kreslenie, spievanie, čítanie príbehov.
  • Zorganizovanie kultúrnej a poznávacej aktivity pre deti Dúbravky "Škôlka baví škôlku"
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.