Projekt Učebňa v prírode

Materská škola Švantnerova 1, Bratislava získala grant


 

Tento projekt sa uskutoční vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange.


 

Ďakujeme pani Zuzane Jagerčíkovej, mamičke Kristínky.


 

Školský dvor je súčasťou priestorov materskej školy. Pre deti predškolského veku predstavuje možnosť zmysluplne stráviť pobyt vonku, plní významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu.


 

Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Vytvorením atraktívneho a bezpečného priestoru dáme deťom možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť, odvahu, zvyšovať sebadôveru a samostatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Je to tiež významné miesto oddychu a relaxu, vhodné pre edukačné aktivity a spoločné činnosti s rodičmi.

Odkazy

 Fotoalbum k projektu

Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde deti získajú nielen bezpečné miesto pre svoje hry, pohybové aktivity, ale aj vďaka novým prvkom v záhrade prehĺbia svoj vzťah k životnému prostrediu. V spolupráci s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami, deťmi a ich rodičmi chceme revitalizovať a zatraktívniť areál MŠ vyrovnaním a zatrávnením prístrešku, novými prvkami (mriežkou) a záhradným nábytkom v altánku. Využijeme pri tom slovenské zdroje a dodávateľov, ako aj rady odborníkov, ktorí majú skúsenosti s podobnými projektmi.

 
 • Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského veku.
 • Rozvíjať medzigeneračnú komunikáciu deti – rodičia – starí rodičia – učitelia.
 • Zapojiť miestnu komunitu do prípravy a realizácie projektu a následne aj do ďalšieho využívania výsledkov projektu a tým prispieť k aktívnemu záujmu o veci verejné.

Ciele projektu

 • Vybudovať bezpečné miesto pre hry a pohybové aktivity detí.
 • Pri tvorbe nového areálu zapojiť čo najviac ľudí (zamestnancov školy, rodičov, starých rodičov), aby sme prispeli k zvýšeniu záujmu o verejnoprospešné práce a život v materskej škole.
 • Zavádzať pravidelné športové podujatia v MŠ.
 • Zakomponovaním rôznych enviromentálnych aktivít formovať a rozvíjať u detí a ich rodičov osobnostné kvality, ktoré ich povedú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia.

Aktivity

 • Organizovať počas projektu podľa potreby brigády na nátery záhradných komponentov.
 • Umiestnenie predelovacej mriežky v prístrešku v altánku rešpektujúce a spĺňajúce bezpečnostné normy. Doplnenie enviromentálnej učebne záhradným dreveným nábytkom od slovenských dodávateľov.
 • Realizácia úloh z projektu "Učebňa v prírode".
 • Pravidelný pobyt vonku v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách určeným režimom dňa v MŠ.
 • Organizovanie vystúpení a akadémií pre rodičovskú verejnosť v exteriéri (Vianočná akadémia, Grilovačka, Rozlúčka s predškolákmi).
 • Uskutočňovanie edukačných aktivít s enviromentálnym zameraním v prístrešku na školskom dvore pozorvanie prírodnín, kreslenie, spievanie, čítanie príbehov.
 • Realizácia pohybových a relaxačných cvičení na dvore MŠ.
 • Súťažné športové hry pre deti MŠ v spolupráci s rodičmi.

Projektom podporíme zaujímavé, kreatívne a inovatívne aktivity v oblasti voľnočasových aktivít zameraných na realizáciu, dobudovanie altánku (Učebňu v prírode) s prepojením na edukačné aktivity s dôrazom na enviromentálnu výchovu a oboznámenie s najbližším prírodným prostredím v školskej záhrade.

 

Učebňa v prírode bude možnosťou na organizovanie kultúrnych a voľnočasových aktivít: Rozlúčka s predškolákmi, akadémie Deň matiek, otcov, oslavy detí a iné. Realizácia pohybových a relaxačných cvičení na dvore dajú možnosť budovať viacgeneračnú kominitu.

 

Pripravíme tak exteriérovú enviromentálnu učebňu, kde si od jari do neskorej jesene budú môcť deti študovať hmyz, motýle, dážďovky, ktoré sme začali chovať; pozorovať rastliny mikroskopom, poznávať listy, kvety, plody a na jeseň si z nich robiť herbáre. V náučnom chodníku budú deti pozorovať stromy a kríky v školskej záhrade, fotografovať a ďalej využívať na tvorivé hry.

 

Deti si vypestujú prvé enviro návyky a získajú užší vzťah k prírode a k sebe navzájom.

copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.