Krúžková činnosť

Angličtina pre deti v materských školách

Informácie:

 
  • Cena: 3x39 eur (3 splátky, jedna splátka zahŕňa 3 mesiace, štvrťrok)
  • Registračný poplatok: 17 eur zahŕňa registráciu do kurzu plus špeciálny učebný materiál (CD, samolepky, diplom a pracovný zošit), ktorý disponuje odporúčacou doložkou MŠSR
  • Počet hodín: 54 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina – 30 minút)
  • Frekvencia: 2x1 vyučovacia hodina alebo 1x2 vyučovacie hodiny (v prípade, ak po sebe nasleduje viacero skupín, je medzi hodinami 5 minútová prestávka potrebná na výmenu skupín. 30 minút je čas určený výlučne na výuku)
  • Počet detí v skupine: 8-12
 

Bilingvi
www.bilingvi.sk
nikol@bilingvi.sk
tel: 0915 147 256

 

Týždenný Rozvrh: utorky

15:00-15:30 2. trieda (1. skupina)
15:35-16:05 4.A (2. skupina)
16:10-16:40 4.B (3. skupina)

  mss-bilingvi.pdf  (Bilingvi info a prihláška) 

Tanečný krúžok

Našou snahou je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a podporiť u nich radosť z pohybu a tanca. Deti sa naučia správne držanie tela, ako aj cvičenia na podporu zdravých chodidel. Okrem toho budú veľa tancovať a hrať sa s hudbou; naučia sa veľa detských piesní, základné kroky z moderného, ľudového aj klasického tanca a množstvo tančekov a krátkych choreografií.

Zriaďovateľ: Mgr.art. Eva Minárová
evababydance@gmail.com tel: 0904 379 139
FB Babydance Občianske Združenie

 

Týždenný Rozvrh: pondelky

14:50-15:20 2 trieda
15:25-15:55 4.A
16:00-16:30 4.B

 

Informácie pre rodiča:

 

Kurzy prebiehajú hravou a nenásilnou formou, v úplnom súlade s vekom a zrelosťou detí... našim cieľom je zvyšovať pohybovú aktivitu detí predškolského veku a prehlbovať ich záujem o pohyb ako taký....

 

Krúžok sa zameriava na všeobecnú tanečnú prípravu – základné držanie tela, pohybové hry so spevom, rytmické využitie tanečných hier. Deti sa zoznámia s viacerými tanečnými štýlmi, moderným, ľudovým aj klasickým, nacvičujú malé choreografie a tančeky v rôznom štýle. Pracujeme aj s pomôckami proti plochým nôžkam, cvičíme cviky na zdravý chrbátik a učíme sa rozhýbať všetky svalové skupiny.

 

Hodina trvá 30 minút, výučba prebieha raz týždenne, vždy v pondelok, okrem dní školských prázdnin a štátnych sviatkov,od októbra do mája. V prípade zrušenia hodiny zo strany MŠ alebo Babydance, sa hodina nahrádza v termíne dohodnutom s p. riaditeľkou MŠ; 1 alebo 2-krát v šk.r.organizujeme otvorenú hodinu pre rodičov.

 

Cena jednej lekcie je 2,25 € - kurz sa platí dvakrát ročne, t.j. prvá splátka vo výške 36 € má splatnosť v októbri 2018 a druhá splátka vo výške 36 € má splatnosť v januári 2019 – v prípade dlhodobej neprítomnosti dieťaťa sa suma upravuje v druhom polroku.

 

Údaje o platbe:

 

Suma: 36 €
Č.účtu: IBAN: SK 37 0900 0000 0050 7782 1491
Banka: Slovenská sporiteľňa
Š.S. 201819
V.S. dátum nar. dieťaťa
Do poznámky meno a triedu dieťaťa

  mss-babydance-prihlaska.docx  (Prihláška) 
  mss-babydance-informovany-suhlas.docx  (Informovaný súhlas) 

Krúžok Hudobníček

Kolektívne hodiny, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické, dynamické, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou. Deti majú možnosť hravou formou spoznať rôzne rytmické a melodické hudobné nástroje a piesne rôznych žánrov.

 

Hudobnými aktivitami prehlbujeme u detí dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca. Spevom pomáhame k správnemu vývoju reči a rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu.

 

Deti, ktoré sú od detstva vedené k hudbe sú neskôr omnoho empatickejšie, úprimnejšie a psychicky vyrovnanejšie.

 

mterapio@gmail.com www.mterapio.sk

 
Týždenný rozvrh: piatky
15:00 - 15:30 1. skupina
15:35 - 16:05 2. skupina
 

Plán kurzu:

 

Október


- zoznamovanie s Hudobníčkom
- zoznamovacie aktivity
- zoznamovanie s hudobnými nástrojmi z Orffovho inštrumentára
- pohybové hry
- hry zamerané na artikuláciu a správne dýchanie
- relaxácia
- zoznamovanie s nástrojom Kalimba


November


- hudba spojená s výtvarnou
- zoznamovanie s flautou
- rytmické hry s telom
- rytmické hry s nástrojmi z Orffovho inštrumentára
- zábavné intonačné hry
- relaxácia
- zoznamovanie s nástrojom Koshi

 

December


- zoznamovanie s farebnými hudobnými nástrojmi (zvončeky, xylofón)
- výroba hudobného nástroja
- zoznamovanie sa s orchestrom,
- hra na dirigenta- piesne s vianočnou tématikou
- relaxácia

 

Január


- rytmicko
- pohybové hry
- hra na telo
- zábavné hudobno
- pohybové hry
- piesne s tématikou zimy
- relaxácia

 

Február


- hudba spojená s výtvarnou
- zoznamovanie s ukulele a gitarou
- výroba vlastného ,,strunového nástroja,
- relaxácia

 

Marec


- hudobná krajinka a notičky
- knihy s hudobnou tématikou
- hra na telo
- piesne rôznych žánrov
- relaxácia

 

Apríl


- farebné hudobné nástroje
- zoznamovanie s husličkami
- hra na telo
- pohybové hry
- relaxácia

 

Máj


- hudba spojená s výtvarnou
- rytmicko-pohybové hry
- spievanie piesní rôznych žánrov
- opakovanie obľúbených aktivít
- relaxácia

  mss-mterapio-prihlaska.pdf  (Prihláška) 
  mss-mterapio-informovany-suhlas.pdf  (Informovaný súhlas) 
  mss-mterapio-vseobecne-podmienky.pdf  (Všeobecné podmienky) 
copyright © 2007-2020 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.